Chovatelsk stanice
Bernskch salanickch ps

BERNERPRIM
O ns
Nai mezinrodn chrnnou chovatelskou stanici "Bernerprim " reg.. 593/13 jsme zaloili 10.09.2013. Ale o chov bernskch salanickch ps se ji zajmme 10let.
Ped deseti lety jsme koupili naeho prvnho bsp Elvise Tich dvr. Ten s nmi bohuel strvil pouh ti roky. Pesto nm ukzal jak jsou berci asn plemeno. Po jeho odchodu do nebka jsme vdli, e u bez berk nememe bt.
Krtce po smrti Elvise se narodili ttka asn fen ICH.Molly z Gemerskej Polomy a manel Dobeovi nm svili El Cida z Ochoze "Sidka"..
Se Sidem jsme postupn poznvali chovatelsk svt, vstavy a prohlubovali znalosti o tomto asnm plemeni. Sid byl velmi spn na vstavch tak i velmi ikovn ve sportovn kynologii. Bohuel u tak odeel za duhov most..
Ped rokem jsme si pivezli Sidovu dceru ze panlska. Pvodn mla u ns bt pouze rok, ale Checca si zskala nae srdce natolik, e jsme se dohodli a zstv u ns. Tm zan n vlastn chov..
Clem naeho chovu bude postupn zlepovat exterirov, povahov a zdravotn nedostatky tohoto asnho plemene. A doufm, e udrme v chovu pednosti Sida, pedevm jeho asnou povahu a pracovn naden.

Berci jsou leny nai rodiny, kad den chodme na prochzky, jezdme spolen na vcvikov tbory, ps selosti, vstavy,... Zajmme se tak o sportovn kynologii..

Budoucm majitelm naich ttek nabzme doivotn chovatelsk servis, rady a ppadnou pomoc s novm lenem rodiny..
TOPlist
Aktuality
O ns
Nae feny
ttka
In memoriam
Kontakt